Najnovšie články z Top hotelierstva nájdete na Tophoreca.sk

facebooktwitinstagram

shop

Jedálny lístok je vizitkou gastronóma

jedalny-listok-1Ak sa jeho prostredníctvom podarí vytvoriť vhodný výrobný program, ktorý reflektuje želania a očakávania cieľovej skupiny hostí. Pritom vplyv ponukového lístka je väčší, ako sa domnievame alebo aký sa prejavuje v bežnej praxi v podobe fádnych, štandardizovaných a často neprofesionálne zostavených a vyrobených jedálnych lístkov.
Jedálny lístok má budiť a posilňovať nákupné impulzy, zviditeľniť ponuku jedál, niekedy má pomôcť preklenúť čas pri čakaní na objednávku, dokumentovať kvalitu a atmosféru, emocionálne osloviť hosťa a pomôcť mu pri výbere. Má zdôrazniť mimoriadnu ponuku a pozdvihnúť povesť podniku.  

Efektívny jedálny lístok informuje
Jedálny lístok musí vysielať smerom k hosťom informácie, ktoré ich dokážu pozitívne ovplyvniť. Bude jedálny lístok len zoznamom ponúkaných pokrmov a nápojov, alebo bude prezentovať veľkosť pokrmu, metódu prípravy, hlavné ingrediencie alebo spôsob servírovania? Bude okrem popisu pokrmov obsahovať aj informácie o prevádzkovej dobe, o spôsobe platenia, možnostiach dietnej stravy, bude propagovať produkty a služby aj iných stredísk hotela či stravovacieho zariadenia? Reštaurácia historického významu môže pripomenúť i svoju minulosť. Potlač jedálneho alebo nápojového lístka musí byť jasná a  stručná. Môže zahŕňať popis ingrediencií, výnimky prípravy, ponúkané prílohy alebo oblohy. Každá položka musí byť čitatelná s vyjadrením obsahu (každé jedlo zahŕňa prílohu, zeleninu a pod.). Často sa stáva, že si zákazník v záujme starostlivosti o svoje zdravie objedná ako predkrm miešaný šalát a pri objednávke hlavného jedla ho neupozornia, že pokrm obsahuje veľkú časť miešaného šalátu, ktorý si objednal ako predkrm. Naopak, presný popis pokrmu so sugestívnymi a lákavými slovami môže zvýšiť predaj. Jazyk jedálneho lístka by mal byť čistý, bez slangových výrazov alebo, hoci v snahe po atraktivite, aj bez negatívnych spojení či obmedzení (Napríklad: Kreditné karty neakceptujeme. – je lepšie – Vítame platbu v hotovosti.). Taktiež nie je vhodné, aby sa ponuka pre detského zákazníka zhodovala s ponukou pre seniorov.  

Na prvom dojme záleží
V etape, keď je rozhodnuté o formáte, veľkosti a poňatí jedálneho lístka, je vybraná kvalita papiera, názvy pokrmov a ich umiestnenie na jednotlivých stranách, zostáva určiť, ako bude jedálny lístok vytlačený a graficky upravený. Skôr, ako padne rozhodnutie, je dobré zamyslieť sa nad nasledujúcimi bodmi:
jedalny-listok-3a) celkový dojem, ktorým má lístok pôsobiť,
b) kresby alebo fotografie v jedálnom lístku,
c) či bude jedálny lístok obsahovať inzerciu alebo vkladačky.

Celkový dojem
V tomto bode reštauratér urobí najlepšie, ak si nechá poradiť v tlačiarňach a využije odborné znalosti. V každom prípade by mal svoj výber smerovať zásadne tak, aby neminul svoj cieľ. To znamená, že by mal vybrať taký lístok, ktorý zákazníka nebude nudiť a unavovať, keď v ňom bude listovať, ale ponúkne mu zábavu i užitočné informácie.
Vieme, že nie všetci ľudia vidia rovnako ostro a preto by mal zvoliť taký druh písma, aby ho bez problémov prečítali i osoby, ktoré inak používajú okuliare. Navyše, je dobré zamyslieť sa aj nad typom písma (italica, helvetica ap.), ktorý súvisí so štýlom reštaurácie. Farba by mala ladiť s povrchom papiera a tiež s ponukou a charakterom podniku (niekde sa hodí viacfarebné písmo, inde treba vylúčiť prílišné kontrasty a pod.). V podobnom duchu je dobré zvoliť obrázky a fotografie.

Kresby, fotografie a texty na jedálnom lístku
V tomto smere by sa mal reštauratér alebo hoteliér obrátiť na služby odborníkov grafikov, fotografov, tlačiarov alebo i spisovateľov, ktorí by mali prispieť svojim dielom k výzdobe a zároveň i zrozumiteľnosti jedálneho lístka. Obrázky, fotografie alebo texty sa obvykle vyberajú tak, aby priblížili vzhľad a charakter pokrmov, ktoré reštaurácia ponúka.
jedalny-listokPoužívanie fotografií v tomto zmysle je veľmi problematické a môže viesť aj k nespokojnosti hostí hoci s inak perfektným produktom. Ide o to, že ak sa prevádzkár reštaurácie rozhodne používať na prezentáciu pokrmov fotografie, musí hosťom predkladať úplne identické produkty – pokrm ako na fotografii bez ohľadu na sezónu, na zmenu dodávateľa, na vybavenie novým inventárom alebo na personálne zmeny v kuchyni. Už len inak naaranžovaný pokrm na tanieri vyvoláva v hosťovi pocit, že mu  podávajú iný produkt, než aký si objednal podľa fotografie. Veľkú nevôľu môže vyvolať aj zámena surovín – cherry paradajky nenahradí pokrájaná paradajka, čerstvú bylinku nenahradí sušená, čerstvé ovocie nie je kompót rovnako ako štvorec nie je kruh. Jednoducho povedané, uverejnenie fotografie pokrmu znamená absolútnu štandardizáciu výroby, čo býva niekedy veľmi ťažké. Niekdy si reštauratér spôsobí problém sám, ak sa snaží pokrmy na fotografovanie „vylepšiť“. Atraktivitu zvýši viacerými ingredienciami, doplní pokrm ozdobami, ktoré bežne nepoužíva, aranžuje pokrm na iný (krajší) tanier než má v podniku, zamení niektoré suroviny a pod. Takýto „marketing“ je veľmi kontraproduktívny a blíži sa k tomu, čo zákon definuje ako „klamanie spotrebiteľa“. V druhom prípade môžu byť fotografie a texty inšpirované  námetmi, ktoré si reštauratér vyberie napríklad z okolia svojho podniku. V reštaurácii, ktorá je v kraji preslávenom svojimi termálnymi prameňmi, môžu byť v jedálnom lístku texty a fotografie s kúpeľnou tematikou. Majiteľ to využije na zvýraznenie postavenia jeho reštaurácie v danej lokalite. Predpokladom úspechu je vhodné a zábavné spracovanie. Okrem propagácie výrobkov reštaurácie alebo danej lokality na kresbách alebo fotografiách v jedálnom lístku (môžu byť aj texty) sú vhodné aj ďalšie námety, ktoré zvýšia jeho atraktívnosť:
- história a zvyky kraja,
- zemepisné zvláštnosti,
- miestna remeselnícka výroba,
- história reštaurácie vrátane vymenovania osobností, ktoré v reštaurácii pracovali a úprav, ktoré sa v nej uskutočnili,
- výber toho, čo bolo kedy napísané a povedané o reštaurácii v médiách.

 

Tento článok si môžete prečítať celý v najnovšom vydaní Top hotelierstvo 2014.

logo1logo2logo3